!!! ก่อตั้งครบ 11 ปีแล้วจ้า !!!                คุณธรรมนำการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่การประกันคุณภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด                !!! ก่อตั้งครบ 11 ปีแล้วจ้า !!!

  เปิดรับสมัครแล้วจร้า   
Course เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐาน(เทอม 2)


ภาคเรียนที่ 2/1 ( ประถม – มัธยม – ม.3 )
กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 9 พ.ย. 56 - 4 ม.ค. 57 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 10 พ.ย. 56 - 5 ม.ค. 57 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.(รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนรวม 4 วิชา 2,500 บาท( คณิตฯ , วิทย์, อังกฤษ , ไทย/สังคม )
หมายเหตุ :โรงเรียนจะหยุดทำการเรียนการสอนในวันที่ 28,29 ธันวาคม 2556

 
 
==================================================================

ภาคเรียนที่ 2/2 ( ประถม – มัธยม – ม.3 )
กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ (11 ม.ค. 57 – 1 มี.ค. 57 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 12 ม.ค.57– 2 มี.ค. 57)
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.(รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนรวม 4 วิชา 2,500 บาท( คณิตฯ , วิทย์, อังกฤษ , ไทย/สังคม )
**พิเศษ** สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนคอร์สในเทอม 2/1/56 สามารถลงเรียนคอร์สนี้เพียง 2,000 บาท

 
 Course เรียนเสริม(เทอม 2)


เรียนเสริมภาคเรียนที่ 2( ม.4-5-6 / ปวช.1-2-3 / ป.ตรี )
เริ่มเรียนอาทิตย์ที่17 พ.ย. 56– 2ก.พ. 57
เวลาเรียน 09:00 – 17:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาละ 1,500 บาท( คณิตฯ , ฟิสิกส์ , เคมี , ชีวะ , อังกฤษ , คณิตช่าง , Circuit )