!!! ก่อตั้งครบ 12 ปีแล้วจ้า !!!                คุณธรรมนำการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่การประกันคุณภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด                !!! ก่อตั้งครบ 12 ปีแล้วจ้า !!!

เน้นย้ำสอนสดทุกวิชาทุกชั้นปี
  เปิดรับสมัครแล้ว  


คอร์ส ป.6 เตรียมสอบ O-NET และสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำของประเทศ โยธินบูรณะ สวนกุหลาบ สามเสนวิทยาลัย สตรีนนทบุรี หอวัง ราชวินิตมัธยม เขมาภิรตาราม
โยธินบูรณะ สวนกุหลาบ สามเสนวิทยาลัย สตรีนนทบุรี หอวัง ราชวินิตมัธยม เขมาภิรตาราม
รุ่น 1 เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค.58 - 8 มี.ค. 58
รุ่น 2 เรียนทุกวัน 14 มี.ค. 58 - 21 มี.ค. 58
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนรวม 5 วิชา ราคา 2,500 บาท(คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม)
หมายเหตุ : หลักสูตรป.6 สอบเข้า ม.1 ใช้เนื้อหาตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดและตรงกับข้อสอบกลาง ซึ่งใช้สอบทุกโรงเรียนทั่วประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
คอร์สเตรียมความพร้อม ( SUMMER) ประถม/มัธยม/ม.3(40 ชม.)
รกลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ที่ 28 มี.ค.58 – วันเสาร์ที่ 16 พ.ค. 58
รกลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ที่ 29 มี.ค.58 – วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 58
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี 2,500 บาท
Course ติวเข้ม


ม.3 ต่อระดับ ปวช. (พระจอมเกล้าฯ)
รุ่น 1 เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค.58 - 8 มี.ค. 58
รุ่น 2 เรียนทุกวัน 9 มี.ค. 58 - 16 มี.ค. 58
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียน 2,900 บาท -รุ่นวิชาสามัญ (คณิต, วิทย์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ไฟฟ้า, ไทย, อังกฤษ)
-ความรู้ทั่วไปเชิงช่าง (ไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธา, เขียนแบบ, คณิตช่าง)


 
 
==================================================================

ปวช.3/ม.6 สอบเข้า ระดับปริญญาตรี 4 ปี/2-3 ปี
เรียนทุกวัน 10 มี.ค. 58 - 17 มี.ค. 58
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนรวม 3,500 บาท (คณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์, อังกฤษ, รุ่นวิชาสามัญ และวิชาเครื่องกล, วิชาช่าง (ไฟฟ้า/อิเล็คโทรนิกส์), คณิตศาสตร์วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์วิศวกรรม)


 
 
==================================================================

ภาคเรียนที่ 2 คอร์ส ม.4/5/6 ปวช.1/2/3 ป.ตรี
เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 57 ถึงวันอาทิตย์ที่ 1ก.พ. 58
เวลาเรียน 9:00 - 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาละ 1,500 บาท ทุกวิชา (คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ อังกฤษ คณิตช่าง เซอร์กิต )
หมายเหตุ : -ปวช.3 เรียนเนื้อหาเตรียมสอบเข้า ป.ตรี พระจอมเกล้าฯ และสถาบันอื่นๆ
-นักเรียนสามารถเพิ่มวิชาเรียนนอกเหนือจากที่มีอยู่ในหลักสูตร โดยรับสอนตัวต่อตัวหรือจัดเป็นรุ่นเรียนตามความต้องการ


 
 
==================================================================

คอร์สติวเสริมเพิ่มเกรด ประถม / มัธยม / ม.3 ภาคเรียนที่ 2/1 (เตรียมสอบกลางภาค)
รุ่น 1 เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 พ.ย.57 - 3 ม.ค. 58
รุ่น 2 เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย.57 - 4 ม.ค.58
เวลาเรียน 9:00 - 15:00 น. (รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนรวม 4 วิชา ราคา 2,500บาท (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย )


 
 
==================================================================

คอร์สติวเสริมเพิ่มเกรด ประถม/มัธยม/ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2 (เตรียมสอบปลายภาค)
รุ่น 1 เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 ม.ค.58 - 28 ก.พ. 58
รุ่น 2 เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 11ม.ค. 58 - 1 มี.ค. 58
เวลาเรียน 9:00 - 15:00 น. (รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนรวม 4 วิชา ราคา 2,500บาท (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย )
พิเศษ :นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนคอร์สในเทอม2/1 สามารถลงทะเบียนเรียนในเทอม 2/2 จาก 2,500 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท