!!! ก่อตั้งครบ 12 ปีแล้วจ้า !!!                คุณธรรมนำการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่การประกันคุณภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด                !!! ก่อตั้งครบ 12 ปีแล้วจ้า !!!

เน้นย้ำสอนสดทุกวิชาทุกชั้นปี
  เปิดรับสมัครแล้ว  


คอร์ส ป.6 (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-5-6) พร้อมสอบ O-NETและเตรียมสอบเข้า ม.1
เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. - 25 ต.ค. 58
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 4วิชา 2,500 บาท (คณิตฯ,วิทย์,อังกฤษ,ไทย/สังคม)
คอร์สเดือนตุลาคมเตรียมความพร้อม ป.2/3/4/5 - ม.1/2/3
เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. - 25 ต.ค. 58
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น. (รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 5วิชา 2,500 บาท (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม)
หมายเหตุ : เฉพาะคอร์ส ม.3 ใช้หลักสูตรปรับพื้นเตรียมสอบเข้าพระจอมเกล้าฯ และเตรียมพร้อมเรียนเทอม 2
คอร์สเดือนตุลาคม ม.4/5/6 ทบทวนเนื้อหาเทอม 1 เตรียมพร้อมเรียนเทอม 2
เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. - 25 ต.ค. 58
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น. (รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
เปิดสอน 4 วิชา (คณิต ฟิสิกส์ เคมี อังกฤษ) วิชาละ 1,500 บาท
เตรียมความพร้อม


ภาคเรียนที่ 2/1 ประถม/มัธยม/ม.3
เตรียมพร้อมสำหรับสอบกลางภาค
กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ (31 ต.ค. 58 – 26 ธ.ค. 58)
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ (1 พ.ย. 58 – 27 ธ.ค. 58)
เวลาเรียน 09.00 – 15.00 น. (รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียน 4 วิชารวม 2,500.บาท (คณิตฯ,วิทย์,อังกฤษ,ไทย)


 
 
==================================================================

ภาคเรียนที่ 2/2 ประถม/มัธยม/ม.3
เตรียมพร้อมสำหรับสอบปลายภาค
กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ (9 ม.ค. 59 – 5 มี.ค. 59)
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ (10 ม.ค. 59 – 6 มี.ค. 59)
เวลาเรียน 09.00 – 15.00 น. (รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียน 4 วิชารวม 2,500.บาท (คณิตฯ,วิทย์,อังกฤษ,ไทย)
พิเศษ : -นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในเทอม 2/1 สามารถลงเรียนคอร์สนี้เพียง 2,000.บาท