***** โรงเรียนอิฐกอ ก่อตั้งมานานถึง 14 ปีแล้วจ้า                คุณธรรมนำการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่การประกันคุณภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด                ***** เน้นย้ำ!! สอนสดทุกวิชา! ทุกชั้นปี! *****

*** เน้นย้ำ!! สอนสดทุกวิชา! ทุกชั้นปี! ***

จำกัดจำนวน!! เรียนห้องละไม่เกิน 25 คนเท่านั้น


*** เตรียมพร้อมสอบกลางภาค - ปลายภาค ***


  คอร์ส ภาคเรียนที่ 1  

  ภาคเรียนที่ 1/1 ประถม/มัธยม/ม.3  

กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 27 พ.ค. 60 – 22 ก.ค. 60 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 28 พ.ค. 60 – 23 ก.ค. 60 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.

  ภาคเรียนที่ 1/2 ประถม/มัธยม/ม.3  

กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 29 ก.ค. 60 – 23 ก.ย. 60 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 30 ก.ค. 60 – 24 ก.ย. 60 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.


ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 40 ชั่วโมง  2,500  บาท ( คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม )
**พิเศษ ** นักเรียนที่ลงทะเบียนคอร์ส 1/1 สามารถลงทะเบียนคอร์ส 1/2 จาก 2,500 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท  คอร์ส ภาคเรียนที่ 2  

  ภาคเรียนที่ 2/1 ประถม/มัธยม/ม.3  

กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 28 ต.ค. 60 – 16 ธ.ค. 60 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 29 ต.ค. 60 – 17 ธ.ค. 60 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.

  ภาคเรียนที่ 2/2 ประถม/มัธยม/ม.3  

กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 6 ม.ค. 61 – 24 ก.พ. 61 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 7 ม.ค. 61 – 25 ก.พ. 61 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.


ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 40 ชั่วโมง  2,500  บาท ( คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม )
**พิเศษ ** นักเรียนที่ลงทะเบียนคอร์ส 2/1 สามารถลงทะเบียนคอร์ส 2/2 จาก 2,500 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท*** คอร์ส ม.4/5/6 ปวช.1/2/3 ป.ตรี ***


  ติวเข้มเตรียมพร้อมสอบ  

  ภาคเรียนที่ 1  

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ( 18 มิ.ย. 60 – 17 ก.ย. 60 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.

  ภาคเรียนที่ 2  

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ( 19 พ.ย. 60 – 4 มี.ค. 61 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.


ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม วิชาละ  1,500  บาท ทุกวิชา ( คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ อังกฤษ คณิตช่าง เซอร์กิต )*** คอร์ส เดือนตุลา 60 ***


  เตรียมความพร้อมสอบเข้า   

  ป.6 สอบ O-NET,สอบเข้า ม. 1 โรงเรียนชั้นนำ  

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ( 30 ก.ย. 60 – 22 ต.ค. 60 )
วิชาที่เรียน คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทยสังคม วิชาเสริมทักษะทางความคิด
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.

  ม.3 สอบเข้า ปวช. พระจอมเกล้าฯ และ ม.4  

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ( 30 ก.ย. 60 – 22 ต.ค. 60 )
วิชาที่เรียน คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะไฟฟ้า ช่าง ฯลฯ
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.


ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเรียนรวมทุกวิชา  2,500  บาทอยากเรียนวิชาอื่นเพิ่มเติ่มทำไง ???

++ มีจัดสอนตัวต่อตัว/กลุ่มตามความต้องการค่ะ (ทุกชั้นปี) ++