***** โรงเรียนอิฐกอ ก่อตั้งมานานถึง 14 ปีแล้วจ้า                คุณธรรมนำการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่การประกันคุณภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด                ***** เน้นย้ำ!! สอนสดทุกวิชา! ทุกชั้นปี! *****

*** เน้นย้ำ!! สอนสดทุกวิชา! ทุกชั้นปี! ***

จำกัดจำนวน!! เรียนห้องละไม่เกิน 25 คนเท่านั้น


*** คอร์สเตรียมสอบเข้า***


   คอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1  

เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ ( 5 มี.ค. 60 – 26 มี.ค. 60 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ, ไทย, สังคม


  ม.3 ต่อระดับ ปวช. (พระจอมเกล้า/ม.ราชมงคลพระนคร)  

เรียนทุกวัน ( 5 มี.ค. 60 – 13 มี.ค. 60 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท
กลุ่มวิชาสามัญ (คณิต, วิทย์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ไฟฟ้า, ไทย, อังกฤษ)
ความรู้ทั่วไปเชิงช่าง (ไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธา, เขียนแบบ, คณิตช่าง)


  ม.3 ต่อระดับ ม.4 (คณิต – วิทย์)  

เรียนทุกวัน ( 18 มี.ค. 60 – 26 มี.ค. 60 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท
กลุ่มวิชาสามัญ (คณิต, วิทย์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ไฟฟ้า, ไทย, อังกฤษ)


  ปวช.3/ม.6 สอบเข้า ระดับปริญญาตรี 4 ปี/2-3 ปี  

เรียนทุกวัน ( 5 มี.ค. 60 – 13 มี.ค. 60 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
คณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์, อังกฤษ กลุ่มวิชาสามัญ และวิชาเครื่องกล
วิชาช่าง (ไฟฟ้า/อิเล็คโทรนิกส์) คณิตศาสตร์วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์วิศวกรรม
อยากเรียนวิชาอื่นเพิ่มเติ่มทำไง ???

++ มีจัดสอนตัวต่อตัว/กลุ่มตามความต้องการค่ะ (ทุกชั้นปี) ++