***** โรงเรียนอิฐกอ ก่อตั้งมานานถึง 17 ปีแล้วจ้า                คุณธรรมนำการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่การประกันคุณภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด                ***** เน้นย้ำ!! สอนสดทุกวิชา! ทุกชั้นปี! *****

*** เน้นย้ำ!! สอนสดทุกวิชา! ทุกชั้นปี! ***

จำกัดจำนวน!! เรียนห้องละไม่เกิน 25 คนเท่านั้น


*** คอร์สติวเข้มเตรียมสอบเข้า ***


  ติวเข้มเตรียมสอบเข้า   

  ป.6 สอบเข้า ม.1  

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ( 3 มี.ค. 61 – 25 มี.ค. 61 )
วิชาที่เรียน คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ, ไทย, สังคม
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ค่าธรรมเนียมเรียนรวมทุกวิชา  2,500  บาท
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม

  ม.3 ต่อระดับ ม.4 ( คณิต – วิทย์ )  

เรียนวันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 20 มี.ค. 61
กลุ่มวิชาสามัญ (คณิต, วิทย์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ไฟฟ้า, ไทย, อังกฤษ)
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ค่าธรรมเนียมเรียนรวมทุกวิชา  2,500  บาท
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม


  ม.3 ต่อปวช. (พระจอมเกล้า/ม.ราชมงคลพระนคร)  

เรียนทุกวัน ( 5 มี.ค. 61 – 12 มี.ค. 61 )
กลุ่มวิชาสามัญ (คณิต, วิทย์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ไฟฟ้า, ไทย, อังกฤษ)
ความรู้ทั่วไปเชิงช่าง (ไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธา, เขียนแบบ, คณิตช่าง)
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ค่าธรรมเนียมเรียนรวมทุกวิชา  2,900  บาท
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม


  ปวช.3/ม.6 สอบเข้า ปริญญาตรี 4 ปี/2-3 ปี  

เรียนทุกวัน ( 3 มี.ค. 61 – 12 มี.ค. 61 )
คณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์, อังกฤษ วิชาช่าง (ไฟฟ้า/อิเล็คโทรนิกส์)
วิชาเครื่องกล คณิตศาสตร์วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์วิศวกรรม
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ค่าธรรมเนียมเรียนรวมทุกวิชา  3,500  บาท
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
*** เตรียมพร้อมสอบกลางภาค - ปลายภาค ***


  คอร์ส ภาคเรียนที่ 1  

  ภาคเรียนที่ 1/1 ประถม/มัธยม/ม.3  

กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 26 พ.ค. 61 – 14 ก.ค. 61 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 27 พ.ค. 61 – 15 ก.ค. 61 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.

  ภาคเรียนที่ 1/2 ประถม/มัธยม/ม.3  

กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 21 ก.ค. 61 – 15 ก.ย. 61 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 22 ก.ค. 61 – 16 ก.ย. 61 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.


ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 40 ชั่วโมง  2,500  บาท ( คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย )
**พิเศษ ** นักเรียนที่ลงทะเบียนคอร์ส 1/1 สามารถลงทะเบียนคอร์ส 1/2 จาก 2,500 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท  คอร์ส ภาคเรียนที่ 2  

  ภาคเรียนที่ 2/1 ประถม/มัธยม/ม.3  

กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 27 ต.ค. 61 – 22 ธ.ค. 61 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 28 ต.ค. 61 – 23 ธ.ค. 61 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.

  ภาคเรียนที่ 2/2 ประถม/มัธยม/ม.3  

กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 5 ม.ค. 62 – 23 ก.พ. 62 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 6 ม.ค. 62 – 24 ก.พ. 62 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.


ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 40 ชั่วโมง  2,500  บาท ( คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย )
**พิเศษ ** นักเรียนที่ลงทะเบียนคอร์ส 2/1 สามารถลงทะเบียนคอร์ส 2/2 จาก 2,500 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท*** คอร์ส ม.4/5/6 ปวช.1/2/3 ป.ตรี ***


  ติวเข้มเตรียมพร้อมสอบ  

  ภาคเรียนที่ 1  

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ( 17 มิ.ย. 61 – 16 ก.ย. 61 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.

  ภาคเรียนที่ 2  

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ( 18 พ.ย. 61 – 24 ก.พ. 62 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.


ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม วิชาละ  1,500  บาท ทุกวิชา ( คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ อังกฤษ คณิตช่าง เซอร์กิต )
**พิเศษ ** นักเรียนสามารถเพิ่มวิชาเรียนนอกเหนือจากที่มีอยู่ในหลักสูตร โดยรับสอนตัวต่อตัวหรือจัดเป็นกลุ่มเรียนตามความต้องการ ( ทุกชั้นปี )*** คอร์ส เดือนตุลา 61 ***


  เตรียมความพร้อมสอบเข้า   

  ป.6 สอบ O-NET,สอบเข้า ม. 1 โรงเรียนชั้นนำ  

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ( 22 ก.ย. 61 – 21 ต.ค. 61 )
วิชาที่เรียน คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทยสังคม วิชาเสริมทักษะทางความคิด
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.

  ม.3 สอบเข้า ปวช. พระจอมเกล้าฯ และ ม.4  

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ( 22 ก.ย. 61 – 21 ต.ค. 61)
วิชาที่เรียน คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะไฟฟ้า ช่าง ฯลฯ
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.


ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเรียนรวมทุกวิชา  2,500  บาทอยากเรียนวิชาอื่นเพิ่มเติ่มทำไง ???

++ มีจัดสอนตัวต่อตัว/กลุ่มตามความต้องการค่ะ (ทุกชั้นปี) ++