!!! ก่อตั้งครบ 14 ปีแล้วจ้า !!!                คุณธรรมนำการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่การประกันคุณภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด                !!! ก่อตั้งครบ 14 ปีแล้วจ้า !!!

ติดต่อสอบถาม

    Contact Information : โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
    Call Center : 0-2910-9841 , 0-2913-9211 , 0-81372-4828
    Website :     www.itkortutor.com
    E-mail :         itkortutor@hotmail.com
    Address :     611,613,615 โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ วงศ์สว่าง บางซื่อ กทม 10800
    bus :            5,18,49,50,97,179,ปอ.49,ปอ.543
    Map :
แผนที่โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ